הבית האקדמי | משנים את פני הדיור בישראל | בתים אקדמיים

בתים אקדמיים

מועדון הצרכנים של הבית האקדמי מביא לחבריו פרויקטים איכותיים אשר עונים על הצרכים המיוחדים של הסטודנטים והאקדמאים הצעירים בישראל. זאת תוך התייחסות להון העצמי הרלוונטי לסטודנטים, גודל הדירה, מיקום, כושר ההחזר וכו’. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לבית האקדמי ולהיות זכאים לקנות בית באחד מהבתים האקדמיים שלנו.