מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר הבית האקדמי - הבית האקדמי

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר הבית האקדמי

תקנון בעניין מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר

גילוי נאות בדבר איסוף ושימוש של מידע אישי ותנאי השימוש באתר

כלל האמור להלן לגבי יחיד זכר מיועד גם לנקבה והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כלל האמור לעיל ולהלן בתקנון זה, הינו בבחינת הסכם בין הבית האקדמי ו/או מי מטעמה לבין הגולש באתר (להלן: “הגולש“).

אנו מודים לכם הגולשים על הביקור באתר אינטרנט זה (להלן: “האתר“), אשר בבעלות ובניהול הבית האקדמי צרכנות נדל”ן חכמה בע”מ (להלן: “הבית האקדמי“). המידע המובא להלן מסביר את אופן התנהלות האתר, איסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי האתר והבחירות שהגולש יכול לעשות לגבי הדרך בה נאספים הנתונים בעת גלישה באתר והשימוש במידע זה. גולש יקר, אנא קח את הזמן לקרוא את המידע המובא להלן. חשיבות קריאת והבנת המובא להלן הינה גבוהה, על מנת שהגולש יוכל להבין כיצד פועל האתר, מדיניות הפרטיות שלו ותנאי השימוש בו. כמו כן הדבר בעל חשיבות גבוהה על מנת שתוכל להחליט אם למסור את פרטיך במסגרת האתר אם לאו. כל האמור להלן, חל בשינויים המחוייבים גם לעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה למועדון הצרכנות של הבית האקדמי לגולשים אשר הינם סטודנטים, אקדמיים צעירים ובני משפחתם מדרגה ראשונה, המעוניינים להצטרף למועדון הצרכנות של הבית האקדמי (להלן: “המועדון” או: “מועדון“), ולעניין נתונים הנמסרים בעת הרשמה וביצוע התשלום עבור קורסים ו/או פעילויות אחרות המוצעות באתר (להלן: קורסים ופעילויות), והכל בהתאם לכללים החלים על הצטרפות למועדון זה ומדיניות הבית האקדמי באשר לכך. ניתן לקבל פרטים אודות זכאות להצטרפות למועדון הצרכנות של הבית האקדמי, במשרדי הבית האקדמי, בכתובת: info@bait.academy ובטלפון מס’: 074-7760000

אנא זכור כי אם אתה נרשם לאתר או מספק אינפורמציה בכל דרך אחרת לאתר, אתה מסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות לעניין הצטרפות למועדון ולעניין הרשמה ותשלום עבור קורסים ופעילויות. ככל שבעלי האתר מעדכנים ומרחיבים את השירותים שהאתר מעניק, תקנון זה יכול להשתנות, אז אנא עיין בו מעת לעת.

מדיניות הפרטיות באתר

המידע הנאסף:

בעת ביקור באתר יכול הגולש לעשות ערב רב של דברים. סוג המידע הניתן לזיהוי (כלומר: מידע אשר מאפשר לזהות את הגולש באופן ישיר, או מידע אשר נותן אינדיקציה לגבי המיקום של הגולש), שעשוי להיאסף באתר זה הינו: שם, כתובת, גיל או טווח גילאים, תאריך לידה, מין, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון, מידע לגבי תחומי העניין של הגולש, שימוש בתוכנות/תכניות, שירותים, מוצרים וכיו”ב.

במידה שהגולש סבור כי חלה טעות לגבי הפרטים האמורים, כולם או חלק מהם, רשאי הגולש לפנות בדוא”ל לכתובת: ­info@bait.academy.

במקומות מסוימים באתר, בכדי, או על מנת להירשם לפעילויות מסוימות. או כדי לרכוש קורסים ו/או פעילויות שהינן בתשלום, הגולש עשוי להתבקש לספק מספר ופרטי כרטיס האשראי/החיוב שלו. הגולש עשוי להתבקש לספק/ למסור את פרטי כרטיס האשראי/ החיוב שברשותו או פרטים אחרים, לרבות מידע ופרטים רלוונטיים הנוגעים לכרטיס האשראי/ החיוב. במידה שהגולש אינו מעוניין לספק את המידע האמור לעיל לאתר, ברשת/באינטרנט, הגולש מתבקש לא לבצע רכישה מקוונת ברשת האינטרנט באמצעות האתר, הגולש מוזמן/מתבקש לפנות בדוא”ל לכתובת: ­­­­­­­­­­­­­­­ info@bait.academyבכדי לברר/למצוא אמצעים אחרים ליצירת קשר עם הבית האקדמי, לצורך ביצוע רכישה או לצורך קבלת מידע נוסף.

במקרה של העברת פרטי תשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, הבית האקדמי מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה.

נתונים אחרים או מידע אחר הנוגעים לעסקאות המתבצעות על ידי הגולש/המשתמש, באמצעות האתר, נמצאים בשימוש האתר/הבית האקדמי (או ע”י צד שלישי המספק שירותים אלו עבור האתר/ הבית האקדמי), בכדי לספק את השירותים התוכניות ו/או מוצרים הנרכשים על ידי הגולש/המשתמש ונשמרים על ידה.

כמו כן, כאשר הגולש מבקר בכל אחד מדפי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את הגולש באופן אישי), כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של הגולש.

שירותים של רשתות חברתיות  

אם הגולש בוחר לגשת, לבקר ו/או להשתמש בשירותי צד שלישי, של רשת חברתית או רשתות חברתיות (Social Network Services, להלן: “SNS“), שעשויים להיות משולבים עם האתר, הבית האקדמי/האתר, יכולים ועשויים לקבל מידע של זיהוי אישי ומידע אחר אודות הגולש והמחשב שלו, נייד או מכשיר אחר אשר הגולש מסר לצורך קבלת לשירותים אלה, לרבות מידע בנוגע לאנשי הקשר שלו בשירותי רשתות אלה, לדוגמא: חלק משירותי הרשתות החברתיות, מאפשרים לגולש להעביר תוכן מהאתר לאנשי הקשר שלו או למשוך מידע אודות אנשי הקשר של הגולש, כך שהגולש יכול להתחבר עימם באתר או באמצעותם.

חלק משירותי הרשתות החברתיות יקלו על הרישום לאתר או ישפרו/יתאימו אישית את חווית הגלישה של הגולש באתר. לגולש שמורה הזכות לבחור אם להשתמש בשירות של רשת חברתית בקשר לשימושו באתר.

יחד עם זאת, בקבלו תקנון זה, מאשר הגולש כי מקובל עליו, שמידע מצד שלישי, לרבות נתוני הרשת החברתית עשוי להפוך לזמין לאתר. על הגולש לקרוא את מדיניות הפרטיות ולשנות את הגדרות הפרטיות הרלוונטיות של הגולש ישירות אצל ו/או באתרי שירותים אלו.

שיתוף חברים

בכפוף/בהתאם להגדרות הפרטיות שהגולש הגדיר בחשבון SNS, באפשרותו של הגולש לשלוח מייל לחבר ולשתף אותו בתוכן SNS  מסוים או בחומרים אחרים שהגולש יבחר לשתף עם אותו חבר. אם הגולש יבחר לעשות שימוש באפשרות זו של השירותים אותם מספקים באתר, הגולש מתבקש למסור את שם החבר, כתובת אינטרנט ו/או את פרטי משתמש וסיסמא של SNS  של החבר.

שימוש במידע וחשיפתו

האתר ישתמש במידע שהגולש מספק ברשת האינטרנט למטרה(ות) אותם אישר הגולש. בנוסף, בעלי האתר עשויים לשלוח לגולש, הצעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, במסגרתם יוצע לגולש מידע שבעלי האתר חושבים שהגולש עשוי לגלות בו עניין, לרבות מידע פירסומי, הצעת הטבות שונות, או לבקש את אישורו של הגולש להשתתף בסקר. במידה שהגולש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק, הגולש מוזמן/מתבקש ליצור עם הבית האקדמי/עם האתר קשר בכתובת info@bait.academy.

אופן/ דרכי שיתוף המידע האישי שמסר הגולש

האתר/ הבית האקדמי לא ישתפו/יחלקו עם צדדי ג’ במידע האישי אותו סיפק הגולש, מלבד במקרים הבאים:

 • א. למטרה(ות) אותן אישר הגולש.
 • ב. בהסכמתו של הגולש.
 • ג. לצורכי מחקר ופילוח על ידי הבית האקדמי ו/או מי מטעמה.
 • ד. לכשהדבר יידרש על פי כל דין או כפי שהאתר/הבית האקדמי, ימצאו לנכון, שהכרחי לעשות, על מנת להגן על הבית האקדמי/על האתר או להגן על אחרים מפגיעה (כגון במקרים של: צו בית משפט, צו הבאה, כתגובה לדרישה בהתאם לחוק של רשויות החוק או כאשר הבית האקדמי/האתר סבורים/חושבים/מאמינים, שמישהו גורם (או עומד/צפוי לגרום) לפגיעה/הפרעה לזכויות של אדם/גורם אחר.
 • ה.  לאנשים או חברות עימם האתר מצויים ביחסים חוזיים/בהתקשרות חוזיות (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ביצוע פעולות פנימיות באתר, לבצע פעולות בנוגע לפעילות העסקית שלנו (כגון: משלוח מידע או פרטים אחרים שהגולש ביקש באתר) ו/או:
 • ו. ליידע את הגולש כאשר האתר/ הבית האקדמי משנים את אחד מהסכמי המינויים או מבצעים שינויים במדיניות של האתר.

בנוסף, הבית האקדמי/ האתר, עשויים לשתף צדדי ג’ בחלק מהמידע האישי אותו סיפק הגולש ברשת, חברות (בין אם אותן חברות הינן בשיתוף עם הבית האקדמי/ מסונפות לבית האקדמי/ קשורות/משויכות עם האתר ובין אם לאו), לרבות לצורך דיוור הצעות והטבות ייחודיות מטעמם, וברור לי כי הבית האקדמי לא תחשב לעניין דיוור זה ל”מפרסם”, כהגדרתו בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982.

במידה שהגולש ירצה שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי שלו עם צדדי ג’ כאמור, הגולש מתבקש ליצור עם האתר קשר בכתובת: info@bait.academy. אם הגולש מאשר/מסכים לקבל הודעות מחברות שאינן בשיתוף משויכות/מסונפות לאתר הגולש עשוי להצטרך לתקשר עימן באופן ישיר. אם הגולש יחליט, בזמן מאוחר יותר, שאינו מעוניין יותר לקבל הודעות/ לתקשר עם חברות/צדדי ג’ כאמור, או אם ירצה הגולש לשנות מידע אותו סיפק ברשת, במקרה זה, על הגולש למסור את כל התיקונים/שינויים/התאמות למידע האישי שלו, ישירות לחברה עימה הוא מתקשר, כאשר שינויים/תיקונים/התאמות אלה, לא יקשרו בין האתר לבין אותן חברות שאינן כלולות/מקושרות עימנו/עם האתר.

אם האתר משתף מידע אישי עם חברה שאינה משוייכת ישירות לאתר, הגולש מתבקש לדרוש מאותה חברה לשמור ולהגן על המידע מסוג זה באופן שהולם את מדיניות אתר זה. מובהר כי חברות כאמור לעיל, שהינן צדדים שלישיים, אינן מצויות בשליטת האתר ו/או הבית האקדמי בשום אופן ועל כן הבית האקדמי אינה יכולה להבטיח כיצד ובאיזה אופן חברות אלו, שאינן קשורות לאתר, יעשו שימוש במידע האישי של הגולש.

האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש, להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע מסוג זה וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות הגולש, על המחשב שלו, הנייד או מכשיר אחר בהתאם לצרכים שתוארו בהסכם זה, כמו יתר המידע האחר אודות הגולש.

אופן שימוש וגילוי של מידע אנונימי

לעיתים האתר משתמש במידע מזהה שאינו אישי, אותו האתר אוסף, וזאת על מנת לשפר את העיצוב והתוכן של האתר ולאפשר לאתר להתאים לגולש, באופן אישי את חוויית הגלישה באתר.

כמו כן, הבית האקדמי עשויה לעשות שימוש במידע האמור, כדי לאבחן או להסיק מסקנות, בנוגע לאופן השימוש באתר, כמו גם על מנת לספק לגולש תוכנות, שירותים, או מוצרים שעשויים לעניין את הגולש בהתאם לנתונים שנמסרו באתר כאמור בהסכם זה. לעיתים האתר חולק את המידע עם אחרים, לרבות עם חברות קשורות וחברות שאינן קשורות.

איסוף מידע על ידי גורמים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתנהלים בהתאם לאמור בהסכם זה. הגולש מתבקש לבדוק באתרים האחרים האמורים, את מדיניות הפרטיות וזאת מכיוון שלאתר שלנו אין כל שליטה על המידע שנמסר להם או הנאסף על ידם.

האתר עשוי להציע מידע או שירותים אשר ממומנים על ידי או בחסות חברה שאינה כלולה/קשורה לאתר. בהתבסס על ההסכמים שיש לנו עימם, צדדים שלישיים אלו עשויים להשיג/לקבל, מידע מזהה אישי, שהגולש באתר מאשר. לאתר אין כל שליטה על אופן השימוש במידע זה על ידי חברות אלו.

COOKIES (תוכנת נתוני גלישה)

כדי להביא לשיפור חווית הגלישה או החוויה המקוונת של הגולש באתר, רבים מדפי האתר עושים שימוש ב-”cookies”, שהם למעשה קבצי טקסט שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור/לאחסן את העדפותיו של הגולש. “cookies” לכשעצמו אינו מגלה לאתר פרטים אודות כתובת המייל (הדוא”ל) של הגולש או מספק לאתר מידע מזהה אישי אחר של הגולש, אלא אם הגולש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהגולש בחר לספק לאתר את המידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני/פרטי המידע המאוחסנים ב-”cookie”.

האתר עושה שימוש ב-”cookies”, כתוכנת נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור התוכן וההצעות שלנו באתר. לדוגמא, האתר עשוי להשתמש ב-”cookies”, כדי להתאים לגולש את חווית הגלישה בדפי האינטרנט באתר או כדי לשחזר מידע ספציפי של הגולש, בביקורים הבאים שלו באתר (למשל על מנת לזהות את הגולש לפי שמו כאשר הוא חוזר לאתר).

כמו כן, האתר גם עשוי לעשות שימוש ב-”cookies”  בכדי להציע לגולש תוכניות, שירותים ומוצרים. באפשרות הגולש לדחות את ה-”cookies” באמצעות הדפדפן שלו. במידה שהגולש יבחר לדחות את ה-”cookies” יתכן שיתבקש להירשם מחדש לאתר בכל פעם שהוא יבחר להיכנס מחדש/לבקר באתר. מדיניות זו, אינה מכסה או נוגעת לאופן שבו חברות, צדדים שלישיים עושות שימוש ב-”cookies”  שלהן.

נתוני “clickstream

“Clickstream” הינו תיעוד מידע וירטואלי לגבי הפעילות האינטרנטית של הגולש. מידע זה המכונה לעתים באנגלית בשם: “clickstream data” יכול להיאסף ולהיות מאוחסן על ידי שרת של אתר אינטרנט. מידע זה יכול “לספר” על סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהגולש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו הגולש התחבר/התקשר לאתר ואפילו מידע לגבי כתובת הדוא”ל באמצעותה הגולש שולח/מקבל דוא”ל. האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו מבקרים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד באפשרותנו להתאים את דפי האינטרנט שלנו בצורה טובה יותר לצרכי הגולשים/המבקרים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

מידע נוסף או משלים (השלמת מידע)

מעת לעת, האתר משלים מידע אותו הגולש מוסר לנו יחד עם מידע ממקורות אחרים, כגון מידע המאשר/המעדכן את הכתובת של הגולש. לכן, המידע שאותו האתר משיג דרך האתר, יתכן שיהיה מעורב עם ויהיה בשימוש בשילוב עם מידע שהושג באמצעות מקורות אחרים חוץ מהאתר (online and offline).

דיונים וכלים חברתיים

האתר עשוי, מעת לעת, ליצור לעשות, להפוך את חדרי הצ’ט, הפורומים, לוחות המודעות, קבוצות הדיון והכלים החברתיים האחרים להיות זמינים עבור הגולש. הגולש מתבקש לזכור, שכל מידע אותו הוא חושף, מציג ומעלה באזורים אלה האמורים לעיל, הופך למידע פומבי/ציבורי עבור משתמשים אחרים אשר יכולים לצפות בו וכן הופך למידע זמין לשימוש האתר.

לדוגמא, מעת לעת, האתר עשוי להשתמש בתוכן אותו כתב הגולש (לרבות בשם או כינוי שבו השתמש/פרסם הגולש), לצורך מטרות פרסומיות, בהודעות דוא”ל, בעלונים או במקומות אחרים ועל ידי שימוש באתר ו/או בחדרי הצ’ט, הפורומים, לוחות מודעות, קבוצות דיון ובכלים קהילתיים אחרים הגולש למעשה מסכים שיש באפשרותנו/באפשרות האתר לעשות כן.

על הגולש לנקוט בכל אמצעי זהירות רלוונטי, כאשר הוא מחליט לחשוף מידע אישי אודותיו באזורים אלו, המוזכרים לעיל, מכיוון שכל אדם/גורם (לא רק האתר) יכול לעשות שימוש במידע הפומבי שפורסם לצפייה על ידי הגולש.

מחויבות האתר לביטחון/אבטחת מידע

האתר נוקט באמצעים הפיסיים, האלקטרוניים, הניהוליים ההולמים והסבירים, כדי לשמור בבטחה את הנתונים/ המידע שנמסר על ידי הגולש ו/או שנאסף על ידי האתר, וכדי להשתמש בצורה נכונה במידע ובנתונים שהאתר אוסף מהרשת או בכלל (כולל במצב לא מקוון “offline”) וכדי לעזור למנוע גישה שאינה מורשית לנתונים אלו ולמידע האמור.

כאשר המידע האישי של הגולש מועבר לגורם שאינו קשור לאתר כמובהר לעיל, במסגרת מדיניות פרטיות זו, אנו מבקשים מאותו גורם לוודא כי יהיו לו את אמצעי האבטחה המתאימים, אך האתר איננו יכולים להבטיח כי אותו גורם יעשה זאת, ולאתר אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים שעשויים להגרם לגולש כתוצאה ממסירת המידע כאמור, והגולש, בקבלו הסכם זה, מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך.

משתמשים בינלאומיים

אם הגולש עושה שימוש באתר, כל המידע אותו יספק הגולש יעובד ישמר ויאוחסן בצורה בטוחה/מאובטחת בשרתי האתר שלנו ובמערכות פנימיות שלנו הממוקמות בחוות השרתים של חברת 012 ברחוב הסיבים, פתח תקווה. בקבלו הסכם זה, ו/או על ידי השימוש באתר, הגולש מאשר יצוא של המידע האישי לישראל ואת האחסון והשימוש במידע באופן כמפורט לעיל, כאשר הוא מוסר לנו מידע כאמור. מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על האתר הינן כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומו של הגולש. כל טענה ו/או תלונה תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז מרכז בלבד.

דרכי גישה והאופן בו ניתן לבצע תיקון של מידע אישי הנמסר על ידי הגולש

לצורך קבלת הוראות כיצד באפשרות הגולש לגשת למידע הזיהוי האישי שאספנו ברשת/באינטרנט, או לצורך קבלת מידע בנוגע לאפשרות לתקן שגיאות שנפלו במידע, הגולש מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת: info@bait.academy.

כדי להגן על פרטיות ואבטחת המידע של הגולש, האתר נוקט בצעדים משמעותיים כדי לסייע באימות זהות הגולש בטרם נאפשר מתן גישה או ביצוע של תיקונים/שינויים במידע.

 הערה מיוחדת לגבי קטינים

האתר שלנו לא יקבל במודע, מידע אישי מכל גורם שהינו מתחת לגיל 13 בניגוד להוראות החוק בעניין וללא אישור הורה/משמורן/אפוטרופוס.

אם הגולש מאמין, שילדו שהינו מתחת לגיל 13 השיג גישה לאתר שלנו, ללא אישורו של הגולש הוא מוזמן לפנות אלינו בכתובת: info@bait.academy.

שינויים/תיקונים במדיניות זו

מכיוון שצרכי האתר עשויים להשתנות עם חלוף הזמן, האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת. אם יהיה צורך להשתמש במידע מזהה אישי של הגולש באופן השונה מהמפורט במדיניות זו, האתר יבצע את השינויים הנדרשים במדיניות זו, בהתאם לכך. המשך השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהגולש אישר תיקונים/שינויים/עדכונים אלו.

דרכים ליצירת קשר עם האתר

ככל שיש לגולש שאלות או חששות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות הזו באפשרותו לפנות אלינו במייל לכתובת: info@bait.academy.

כל הזכויות שמורות לבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה. האתר הינו רכושה של הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה ומוגן ע”י הוראות זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיים של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה לעניין התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות,סלוגנים, צבעים ועיצובים, מאגרי מידע, רשימות לקוחות וכיו”ב.

תנאי השימוש באתר  

האתר בבעלות הבית האקדמי, בכתובת  http://www.bait.academy, כולל באופן קולקטיבי את התכנים הזמינים של הבית האקדמי באמצעות האתר, לצורך קבלת מידע והנאה עבור הגולש. הגולש יכול לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך מטרות שאינן מסחריות ולצורך מטרות חוקיות בלבד. גישת הגולש לשימוש באתר כפופה להגבלות ולתנאים המפורטים להלן. על ידי גישה/ כניסה וגלישה לאתר, הגולש מסכים ללא כל הגבלה ו/או סייג להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות המפורטים להלן ועל פי כל דין או הוראות חוק החלים בעניין. תנאים אלו לשימוש באתר חלים על כל הגולשים/המשתמשים באתר, לרבות משתמשים שהינם משתפי תוכן, מידע וחומרים או שירותים אחרים באתר.

 1. הסכמת הגולש לתנאי האתר

על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, הגולש מאשר ומסכים לכלל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן (להלן:”תנאי השימוש“) ולתנאים וההגבלות של מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות“) לרבות לעניין תנאי הצטרפות למועדון ולעניין הרשמה ותשלום עבור קורסים ופעילוייות.

אם הגולש אינו מסכים לתנאים אלו הוא מתבקש לא להשתמש באתר.

 1. גישה לאתר

 א. האתר מעניק בזאת אישור להשתמש באתר כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו בכפוף לכך/ ובלבד ש:

א.1. שימוש הגולש באתר יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש, כל דין רלוונטי ויהיה לצרכים של שימוש אישי בלבד.

א.2. חל איסור על הגולש להעתיק/להפיץ כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של האתר.

א.3. לא יעשה כל שינוי של כל חלק מהאתר והשימוש באתר יהיה אך ורק למטרה אשר לשמה הוא נועד.

א.4. על הגולש לקיים את תנאי והגבלות מדינית הפרטיות ותנאי השימוש כלשונן.

ב. על מנת לקבל גישה לתכונות מסוימות באתר, יתכן שהגולש יידרש לפתוח חשבון אישי של משתמש (להלן: “החשבון“). בזמן יצירת החשבון, על הגולש לספק ולמסור מידע מדויק ומלא. על הגולש חלה האחריות הבלעדית בנוגע לפעילות המתרחשת בחשבון. כמו כן, על הגולש לשמור על אבטחת הסיסמא שלו לאתר. חל איסור על הגולש להשתמש בחשבון אחר של אדם אחר ללא הרשאה/אישור מאותו אדם/גורם. על הגולש חלה החובה ליידע את האתר באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש שאינו מורשה בחשבונו של הגולש.

על אף שהאתר ו/או הבית האקדמי לא יהיו אחראים להפסדים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא, שעלולים להיגרם לגולש על ידי כל שימוש שאינו מורשה בחשבון שנפתח על ידי הגולש, הגולש עשוי להיות אחראי להפסדים של האתר/הבית האקדמי או אחרים בשל שימוש בלתי מורשה, כאמור.

גהגולש מסכים לא להשתמש או ליצור כל מערכת אוטומטית, בכלל זה (אך לא רק): “רובוטים”, “עכבישים”, “מחוללים”, “וירוסים”, מערכת לא מקוונת וכיוצא באלה, אשר מאפשרים או עשויים לאפשר גישה לאתר, בין היתר, באופן של משלוח בקשות לשרתי האתר בפרק זמן נתון, או כל מערכת אחרת אשר גולש רגיל וסביר לא מסוגל להפעיל.

למרות האמור לעיל, האתר מאפשר גישה למפעילים של מנוע חיפוש ציבורי להשתמש ב”עכבישים” כדי להעתיק חומרים מהאתר, למטרה יחידה שהינה יצירת אפשרות לחיפוש גלוי וזמין של חומרים, אבל לא גישה לארכיונים של חומרים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל חריגות אלו בין אם בכלליות או באופן ספציפי במקרים מסוימים.

הגולש מסכים לא לאסוף כל מידע מזהה אישי לרבות שמות של בעלי חשבונות מהאתר או להשתמש במערכות התקשורת המסופקות על ידי האתר לכל מטרה מסחרית.

הגולש מסכים שלא לשדל/לשכנע אף משתמש של האתר למטרות מסחריות בנוגע להגדרות המשתמש שלהם באתר.

ד. הצטרפות למועדון

סטודנטים, אקדמאים צעירים ובני משפחתם מדרגה ראשונה רשאים לבקש להצטרף למועדון, באמצעות האתר. כלל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יחול בשינויים המחוייבים גם על נושא הצטרפות למועדון, מסירת ושימוש בנתונים הנמסרים על ידי המבקש להצטרף למועדון באמצעות האתר (להלן: “המבקש“).

ד.1. ההצטרפות למועדון הינה בהתאם להוראות ומדיניות הבית האקדמי. ניתן לקבל פרטים אודות הוראות אלה במשרדי הבית האקדמי המצויינים לעיל. בקשה להצטרפות למועדון הינה בעמוד המקושר לאתר בקישור זה

ד.2. מילוי הצ’ק בוקס בסימון “וי” V משמעו הסכמה לתנאי אתר זה ולתנאי ההצטרפות למועדון (להלן: “ההסכמה“).

ה. הרשמה ותשלום עבור קורסים ופעילויות באמצעות האתר

חברי המועדון רשאים לבקש להשתתף בקורסים ו/או בפעילויות אחרות המוצעות לחברי המועדון, באמצעות האתר. כלל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יחול בשינויים המחוייבים גם על נושא ההרשמה וביצוע התשלום עבור קורסים ופעילויות, מסירת ושימוש בנתונים הנמסרים על ידי המזמין קורסים ופעילויות באמצעות האתר (להלן: “המזמין“).

ה.1. ההשתתפות בקורסים ובפעילויות הינה בהתאם להוראות ומדיניות הבית האקדמי. ניתן לקבל פרטים אודות הוראות אלה במשרדי הבית האקדמי המצויינים לעיל. ההרשמה וביצוע התשלום עבור הקורסים והפעילויות הינה בעמוד המקושר לאתר בקישור זה.

ה.2. ביטול ההרשמה לקורסים ולפעילויות אפשרית עד 17 ימים ממועד ההרשמה, באמצעות האתר, וזאת באמצעות ביצוע הפעולות הבאות:

א.       על הנרשמים מוטלת האחריות הבלעדית לוודא טרם הרשמתם את התאמתם לקורס מבחינת טיבו ורמתו- ניתן לקבל פרטים על הקורס הן באתר  בצמוד לכפתור הרישוםוהן בטלפון 074-7760000.

ב.       תנאי הכרחי לפתיחת הקורס הוא הרשמתם של מינימום משתתפים שיקבע מראש בהתאם לסוג הקורס.

ג.       במקרה שהקורס לא יפתח, מכל סיבה שהיא- יוחזרו הכספים שנגבו ישירות לחשבון הבנק של הנרשמים בהתאם לאמצעי התשלום בו נרשמו לקורס: בכרטיס אשראי- במעמד החיוב הקרוב. במזומן- בצ’ק שישלח בדואר רשום לכתובת הנרשם בתוך שלושה שבועות מיום ביטול הקורס.[YK1]

ד.       בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה התשע”א 2010)- ניתן לבטל את הרישום בתוך שבעה עשר ימים מיום ביצוע ההרשמה והתשלום ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס.

ה.       דמי הביטול הם בשיעור של %5 ממחיר הקורס או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

ו.       כן נגבים %2.5 נוספים ממחיר הקורס עבור עמלת סליקה שינוכו מהכספים שנגבו. ניכוי עמלת הסליקה תתבצע רק אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי.

ז.       הבית האקדמי רשאים לשנות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומסיבותיהם את מועדי מפגשים בקורס (עד שני מפגשים בקורס). מודגש בזאת כי שינוי מועד, כאמור, לא יהווה עילה לביטול השתתפות בקורס.

 1. זכויות קניין רוחני  

א. התכנים באתר, פרט לכל תוכן של הגולש (כפי שיוגדר להלן) לרבות יצירות אומנות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, שמות המופיעים באתר, הם רכושה (או בשימוש בהרשאה) של הבית האקדמי.

שחזור ושימוש של ובכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי הגולש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לגולש הרשאה ספציפית מטעם הבית האקדמי מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות.

ב. סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, לרבות של הבית האקדמי (כולם יקראו להלן: ”סימני המסחר“), אשר מופעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של הבית האקדמי ו/או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו, וגם סימני המסחר של אחרים, שייכים לבית האקדמי במלואם. אין לראות ששום תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה בישירה או משתמעת או בדרך אחרת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של הבית האקדמי וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לבית האקדמי. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על הגולש לדעת, כי הבית האקדמי רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים היקרים ביותר שלה והיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

גגם האתר וגם תוכן האתר מסופקים לגולש כמות שהם (“AS IS”), לצורכי מידע לגולש ולשימוש אישי של הגולש בלבד. חל איסור להשתמש בהם, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברשיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של הבעלים. הבית האקדמי שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר והתוכן.

הגולש מסכים לא לעשות שימוש, העתקה או הפצה של התוכן שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה של משתמשים, צדדים שלישיים שהושגו דרך האתר, לכל מטרה מסחרית. כאשר הגולש “מוריד” או מדפיס צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, הגולש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של הבית האקדמי ו/או של כל צד ג’, כאמור בתקנון זה ולפי כל דין.

הגולש מסכים לא לעקוף/למנוע או להפריע בכל דרך אחרת לאבטחת התכנים של הבית האקדמי באתר או להפעיל תכונות המונעות/מגבילות את השימוש באתר או העתקה של כל תוכן באתר או לאכוף מגבלות על שימוש באתר/ בתוכן של האתר.

הבית האקדמי אינה מציגה כל אחריות, במפורש או במשתמע בנוגע/בקשר לאתר או לכל תוכנה נלווית לרבות התוכן והפעילות/המטרות שלהם.

 1. שליחות/הגשות/פרסומים/תוכן של משתמשים באתר

א. האתר עשוי, בזמן זה ו/או בעתיד, לאפשר הגשה של תוכן או להנגיש תקשורת ו/או אמצעים אחרים שהונגשו על ידי  הגולש באתר או על ידי משתמשים אחרים (להלן:”הנגשות באתר” או “תכנים שאופשרו באתר“) וכן את האירוח, השיתוף ו/או הפרסום של הגשות אלו ותוכנם. על הגולש להבין שבין אם תכנים שאופשרו באתר מפורסמים/מופצים ובין אם לאו, האתר אינו מבטיח ו/או מחויב לכל שמירה על סודיות בנוגע לכל סוג של תכנים שאופשרו באתר.

ב. לאתר יש את הזכות, אבל לא את החובה לערוך, לשנות, למחוק ולהסיר תכנים שאופשרו באתר. על הגולש תחול האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתוצאות הנובעות מפרסום או משלוח או תכנים כאמור.

בכל הקשור  להנגשות באתר שמתבצעות על ידי הגולש, הגולש מצהיר ומתחייב בזאת, כי:

ב.1. בידי הגולש מצויים כלל הרישיונות המתאימים, הזכויות, ההסכמות וההרשאות המתאימות להשתמש באתר, בכל פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות קניין רוחני אחרת, אשר רלוונטיים לתכנים שאופשרו באתר על ידי הגולש, באופן שיאפשר שימוש בתכנים אלה כפי שהוגדר במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש לעיל ולהלן.

ב.2. הגולש מתחייב בזאת כי קיבל לידיו כתב שחרור ו/או אישור של כל אדם, אשר מאפשר פרסום תכנים שאופשרו באתר, לרבות כתב אישור/שחרור להשתמש בשם וזיהוי של כל פרט בכל הגשה של משתמש אחר או בכל שימוש בדמותו של כל אדם למטרת פרסום/הפצת/העלאת תכנים שאופשרו באתר, באופן שהוגדר במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

גהפיץ/העלה/פרסם הגולש תכנים שאופשרו באתר, הגולש למעשה מאשר בזאת לאתר, באופן עולמי ולא בלעדי, ללא תמלוגים או תשלום, רישוי (משני) להשתמש, לשחזר, להפיץ להכין עבודות נגזרות ולהציג את התוכן בהקשר של הבית האקדמי (ויורשיה ככל שיש כאלה), העסק, לרבות אך לא רק, לקידום של כל חלק מהאתר (לפיכך, גם עבודות נגזרות), בכל מדיה, פורמט ובכל ערוצי התקשורת של הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה.

דהגולש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת, שלא:

ד.1. להעלות/להפיץ/לפרסם (להלן: “להעלות“) חומר המוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או בדרך אחרת, כפוף לזכויות יוצרים של צד שלישי, לרבות זכויות פרטיות, זכויות פרסום (להלן: “התכנים”), אלא אם כן הגולש הינו הבעלים של התכנים, או שיש בידו הרשאה מהבעלים החוקיים של התכנים, לפרסם את התכנים ולהעניק לבית האקדמי/לאתר את כל הרישיונות בנוגע לזכויות שהוענקו בתקנון זה, לרבות מוסיקה מדגמית.

ד.2. לפרסם שקרים או מצג שווא שעלולים לגרות נזק לבית האקדמי/לאתר ו/או לכל גורם הקשור אליהם, או לכל צד שלישי אחר.

ד.3. להגיש/להציג/לפרסם חומר שאינו חוקי, שקרי, מאיים, פורנוגרפי, פוגעני, מטריד, מלא שנאה, גזעני או פוגע אתני או חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית שעשויה להטיל חובה אזרחית, חומר המפר כל חוק או שאינו הולם בכל דרך אחרת.

ד.4. הודעות פרסומיות או הצעות או בקשות של עסקים.

ד.5. להתחזות לאדם אחר.

ההבית האקדמי/האתר אינם מאשרים כל הגשה/פרסום של גולש/משתמש או כל דעה, המלצה, עצה, המובעים באתר והם מתנערים מכל אחריות הנוגעת לתוכן של המשתמשים. הבית האקדמי אינה מאשרת/מאפשרת במודע הפרה של זכויות יוצרים/קניין רוחני, באתר שלה והיא תסיר כל תוכן והגשות או פרסומים של גולשים/ משתמשים מהאתר אם ימצא שהתוכן מפר זכויות אלו של כל גורם אחר. הבית האקדמי שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן והגשות ופרסומים של גולשים/משתמשים ללא כל הודעה מוקדמת. הבית האקדמי גם תביא לידי סיום את אפשרות הגישה לאתר של גולש אם אותו גולש נחוש בדעתו להפר את החוק שוב ושוב (להיות עבריין מועד). הבית האקדמי גם שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם תוכן או הגשה או פרסום או העלאה של גולש הולם את תנאי שימוש אלו בכל הנוגע גם להפרות באופן כללי, הפרות בנושא זכויות יוצרים, הפרות של קניין רוחני לרבות אך לא רק הפרות כגון: חומר מגונה או משמיץ או תכנים בעלי אורך מוגזם.

הבית האקדמי עשויה להסיר פרסום, העלאת, הפצת, הגשת תכנים (להלן: “העלאה“) או להביא לידי סיום את גישתו של הגולש לאתר, במידה שפעל בניגוד לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, בכל זמן, ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ו.  אם הגולש הינו בעלים של זכות יוצרים או סוכן/נציג של אותה זכות והוא מאמין כי כל פרסום/הגשה של גולש/משתמש אחר מפר את הזכויות יוצרים שלו, באפשרות הגולש להגיש הודעה בהתאם לנוהל הודעה והסרה, בצירוף הפרטים הבאים בכתב:

ו.1. חתימה פיסית או חתימה אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה.

ו.2. זיהוי של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים, הנטענת כזו שהופרה או ככל שמדובר במספר רב של עבודות המוגנות בזכויות יוצרים באתר אינטרנט יחיד אליהן מתייחסת ההודעה –  רשימה מייצגת של עבודות אלו באתר זה.

ו.3. זיהוי של החומרים המוגנים בזכויות אשר נטען לגביהן שהופרו/הנתונים להפרה, שיש להסיר או לגשת אליהם כדי לספק/לאפשר באופן סביר גישה לספק שירות כדי את לאתר את החומרים.

ו.4. לספק מידע מספיק וסביר כדי לאפשר לספק שירות ליצור עם הגולש קשר כגון: כתובת, מספר טלפון ואם יש כתובת דוא”ל זמינה.

ו.5. הצהרה שהגולש מאמין, בתום לב, שהשימוש בחומר אינו נעשה באופן מורשה על ידי הבעלים של הזכות המוגנת בזכויות יוצרים, או על ידי הסוכן/הנציג שלה או על פי חוק.

ו.6. הצהרה של הגולש, שהמידע בהודעה הוא מדויק והוא מצהיר אך ורק את האמת שהוא מורשה לפעול בשמו של הבעלים של זכות יוצרים בלעדית שהופרה, לכאורה.

נציג הבית האקדמי באתר בנושא זכויות יוצרים, המוסמך לקבל הודעות של תלונות בנוגע להפרת זכויות יוצרים הינו מנהל האתר וניתן ליצור עימו קשר בכתובת oded@bait.academy רק בנוגע לזכויות יוצרים.

כל הערה, בקשה, בנוגע לתמיכה טכנית והתקשרות בנוגע לנושאים אחרים יש להפנות לספק השירות/לשירות לקוחות של האתר באמצעות או בכתובת: info@bait.academy.

בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שאם לא יתלונן בנוגע להפרת זכויות שלו או של מי מטעמו או של מי שאותו הוא מייצג, באופן ובאמצעים המפורטים בסעיפי ו.1 עד ו.6 לעיל, לא תהיה ההודעה לגבי הפרת זכויות היוצרים תהיה תקפה.

זבהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר על כך שהוא מודע ומסכים לכך שכאשר הוא משתמש באתר, הוא עלול להיחשף להעלאות/פרסומים/תכנים של משתמשים ממגוון מקורות והבית האקדמי ו/או כל מי מטעמה אינה אחרית על דיוק, בטחון השימוש, זכויות הקניין הרוחני הנוגעים לתכנים/פרסומים כאמור. כמו כן בהחלטתו לגלוש באתר, מקבל הגולש ומצהיר על כך שהוא מודע ומסכים לכך שהוא עלול להיחשף לתוכן/ העלאות/ פרסומים של משתמשים שאינם מדויקים, שהינם פוגעניים, מגונים, יוצרים התנגדות ועל כן הגולש מסכים לוותר על כל זכות משפטית או על סעדים שיש או שעשויים להיות לגולש נגד הבית האקדמי/ האתר ו/א וכל מי הקשור אליהם, וכן מסכים לשפות את בעליו/מפעיליו/שותפיו ובעלי רשיונות באופן בלתי מזיק בצורה המלאה המותרת על פי החוק בכל הנוגע לגלישה של הגולש באתר.

חהבית האקדמי מאפשרת לגולש לבצע “קישור” לחומרים המצויים באתר לצרכים/מטרות אישיות בלבד ולא למטרות מסחריות. הבית האקדמי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל הבט/אספקט של האתר בכל עת, דבר שעלול ליצור איבוד של חומר(ים) שפורסם(ו) באתר על ידי הגולש.

 1. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

לנוחות הגולש, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל הגולש ליצור קשר ו/או “להוריד” חומרה או תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים מעין אלו של צדדים שלישיים ותוכן או חומרה מעין אלו מסופקים על ידי חברות שאינן שייכות /מקושרות/מאוגדות/ מסונפות/כלולות עם הבית האקדמי שהינה עצמאית. הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה, אינה תומכת או מייצגת או אחראית בנוגע לאתרים אלו ויתכן שלא נצפה/נערכה סקירה של התוכן/ החומרה באתרים אלו. לבית האקדמי אין כל שליטה והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן מדיניות הפרטיות או ההתנהלות באתרים של צדדים שלישיים. בנוסף, הבית האקדמי אינה יכולה לצנזר או לערוך את התוכן המוצג באתרים של צדדים שלישיים.

לכן, הבית האקדמי אינה מייצגת/אינה מתחייבת לגבי אמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרים של צדדים שלישיים, או מקורות או שרתים ובנוסף הבית האקדמי אינה בהכרח תומכת באתרים/שרתים/מקורות מעין אלו.

על ידי שימוש באתר, הגולש משחרר/מוותר באופן מפורש את הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה, מכל אחריות שעלולה לקום/להיווצר/לעמוד/ לצמוח  לו לגולש מגלישתו באתר כלשהו של צד שלישי.

בהתאם לכך, האתר ממליץ לגולש להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו.

 1. הצהרת והגבלת אחריות

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, לא הבית האקדמי וגם לא חברות בשיתוף עימה ו/או כל גורם הקשור אליה בכל צורה שהיא, לרבות עובדיה, סוכניה, צדדים שלישיים, ספקי תוכן, זכיינים, בעלי רישיונות (כולם יקראו ביחד להלן: ”צדדי הבית האקדמי“), אינם מתחייבים לכך או אחראיים על כך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות. כמו כן צדדי הבית האקדמי אינם אחראיים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק/הניתן באמצעות האתר.

האתר מסופק “AS IS”, כמות שהוא, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא במפורש או במשתמע, לרבות אך לא רק, אחריות בנוגע לסחירות או התאמה למטרה מסוימת מלבד אחריות המובעת באופן מלא.

הפטור מאחריות כאמור חל ויחול בנוגע לכל נזק או פגיעה שעלולים לנבוע/להיגרם בגין כל כשלון בביצוע, טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי/עיכוב בתקשורת/בשידור, וירוס מחשב, כשל של התקשורת הקווית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים/תוצאות הפרה בגין חוזה או שימוש ברישומים, ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מאשר ומסכים מפורשות לכך שהבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה, לא תישא באחריות בגין ההתנהגות הפוגענית או הבלתי חוקית של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים ושהסיכון לפגיעה מכל הנאמר לעיל מוטלת לחלוטין על הגולש.

בשום מקרה, הבית האקדמי או צדדי הבית האקדמי או כל אדם/ישות המעורבים ביצירת/הפקת או הפצת האתר לא יהיו אחראים לנזקים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים שעלולים להיווצר כתוצאה משימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש באתר. הגולש מאשר שהוראות פסקה זו/סעיף זה, מתייחסות/ישימות/ יחולו על כל האתר והתוכן של האתר.

בנוסף לתנאים שפורטו לעיל, הבית האקדמי וצדדי הבית האקדמי לא ישאו באחריות, ללא קשר לסיבה או למשך הזמן בנוגע לכל טעות, אי דיוקים, השמטות או פגמים אחרים. לא יהיו אחראים לגבי האותנטיות של המידע באתר או לכל עיכוב או הפרעה בשידור וכן במסירת המידע לגולש או לכל טענה ו/או נזק ו/או הפסד שעלולים להיווצר/ להיגרם כתוצאה מכך. אף צד מצדדי הבית האקדמי, לא ישא באחריות לכל תלונה/טענה/תביעה של צד שלישי או לגבי הפסדים מכל סוג, לרבות אך לא רק, איבוד/הפסדי רווחים, פיצויים עונשיים או הפסדים תוצאתיים.

כאמור, בהקשר של ביצוע רכישות ו/או עסקאות באמצעות האתר, הבית האקדמי מעבירה/משדרת את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות עיבוד העסקאות שלה ואינה שומרת מידע זה בשרתים שלה. בשום מקרה, הבית האקדמי לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה ממסירת מידע באתר אודות כרטיס אשראי שברשותו ו/או כתוצאה מחיוב כספי אשר בוצע בגין רכישה אשר ביצע הגולש באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את הבית האקדמי מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי הבית האקדמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

מעת לעת, יתאפשר לגולשים באתר להנות מהטבות שונות בקשר עם מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “הספקים“). התקשרותו של הגולש עם אותם ספקים בכפוף לקבלת ההטבה באתר הבית האקדמי הינה באחריות המלאה והבלעדית של הגולש. בשום מקרה, הבית האקדמי לא תישא באחריות למתן השירותים כאמור ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר עשויים להיגרם לגולש כתוצאה מהתקשרותו עם אותם ספקים והגולש פוטר בזה את הבית האקדמי מכל אחריות כאמור ויהיה מנוע מלהפנות כלפי הבית האקדמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

 1. פיצוי  

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את הבית האקדמי, ו/או כל גורם/תאגיד הקשור אליה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים/סוכנים/ נציגים ו/או כל מי מטעמה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות / חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

א. מהשימוש של הגולש באתר ומהגישה לאתר.

ב. הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי הגולש.

ג. כאשר הגולש הפר זכות של צד שלישי לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית או זכות פרטיות.

ד. בגין כל טענה שאחד או יותר מהתכנים ו/או ההעלאות של הגולש באתר גרם נזק לצד שלישי.

ה. הגנה זו וחובת השיפוי תעמוד לבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה, ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן השימוש של הגולש באתר.

 1. היכולת לקבל את תנאי השימוש או היכולת לאשר/להסכים לתנאי השימוש

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מהווים הסכם מחייב בין האתר/הבית האקדמי לבין הגולש, על כן, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של הורים או אפטרופוס חוקי והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בהסכם זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. בכל מקרה, הגולש מאשר שהינו מעל גיל 12, כיוון שהאתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 12. אם הגולש הינו מתחת לגיל 12 הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר ללא אישור של הורה או משמורן/אפטרופוס. כמו כן מאשר הגולש, בכל הקשור להצטרפות למועדון באמצעות האתר, כי הינו סטודנט, אקדמאי צעיר או בן משפחתם מדרגה ראשונה, כי הינו זכאי להצטרף למועדון וכי הוא מאשר במפורש את ההצטרפות למועדון בהתאם למדיניות ותנאי הבית האקדמי כאמור בהסכם זה לעיל.

 1. מדיניות פרטיות

הבית האקדמי מודעת לכך ששמירה על הפרטיות לגבי המידע האישי של הגולש חשובה לגולש ולכן הבית האקדמי קבעה את מדיניות הפרטיות בנוגע לשימוש במידע המופיעה באתר והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (המהווה, כאמור, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות גם יחד).

 1. העברת זכויות

תנאי שימוש אלו וכל הזכויות והרישיונות המוענקים בהסכם כמפורט להלן אינם ניתנים להעברה על ידי הגולש אבל יכולים להיות מועברים על ידי הבית האקדמי, ללא כל הגבלה.

 1. כללי

בהחלטתו לגלוש באתר, הגולש מצהיר במפורש לכך שהוא מודע ומסכים כי:

א. האתר של הבית האקדמי מקום מושבו בסיסו היחיד הינו בישראל.

ב. האתר יחשב אתר פסיבי שאינו יכול להצמיח שיפוט אישי/ דין אישי כלפי הבית האקדמי בין אם ספציפי או כללי בשיפוט אחר מאשר במדינת ישראל.

תנאי שימוש אלו, יהיו כפופים לדין המהותיים הפנימי של מדינת ישראל ללא קשר למקום הגלישה. סמכות שיפוט – כל טענה או מחלוקת או סכסוך משפטי בין הגולש לבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה הנובעת כולה/מקצתה מהאתר, תתברר/ תידון באופן בלעדי על ידי בית משפט המוסמך במחוז המרכז. תנאי השימוש יחד עם מדיניות הפרטיות וכל ההודעות המשפטיות המפורסמות על ידי הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה באתר יהוו את מלוא ההסכם בין הגולש לבין הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה ו/או האתר (להלן: “ההסכם“).

אם הוראה מסויימת של ההסכם, תיחשב כלא חוקית בהתאם להחלטה של בית משפט מוסמך, התקיפה של הוראה כאמור, לא תפגע בתוקף של שאר ההוראות של ההסכם אשר תיוותרנה בעלות תוקף מלא.

שום ויתור של הבית האקדמי ו/או כל גורם הקשור אליה, על כל הוראה/תנאי מההסכם ושימוש נוסף לא יחשב כויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או אחר או על כל מונח אחר, ואי אכיפת/שתיקה ביחס להוראה מסויימת מההסכם לא תחשב כויתור על הזכות.

הבית האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש אלו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ולכן החובה מוטלת על הגולש לבדוק את תנאי השימוש, מעת לעת ולגבי כל שינוי.

השימוש של הגולש באתר לאחר פרסום של שינוי תנאי השימוש/מדיניות הפרטיות יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו/תוקנו ולקבלתם. הגולש והבית האקדמי מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה אבודה עבור הגולש לתמיד והוא יהיה מושתק/מנוע מלטעון/לתבוע אותה/בגינה.

כל הזכויות שמורות לבית האקדמי ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של הבית האקדמי ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות,סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לבית האקדמי ו/או לכל גורם הקשור אליה לצורך/כתוצאה מניהול/הבעלות באתר.